ANSVSA supraveghează în permanenţă, prin teste de laborator, carnea comercializată

Purcel. FOTO Alexas_Fotos
Purcel. FOTO Alexas_Fotos

ANSVSA supraveghează și controlează în permanenţă, reziduurile de substanţe farmacologic active, inclusiv antibioticele, la animalele vii şi la produsele primare de origine animală, în cadrul oficial al Planului Naţional de Control Reziduuri elaborat anual și aprobat de Comisia Europeană.

Riscul reprezentat de rezistenţa la antimicrobiene (RAM) este unul care trebuie considerat o problemă de siguranță a sănătății publice, pentru care sunt necesare angajamente politice la nivel naţional şi internaţional.

În acest sens, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a întreprins şi continuă să întreprindă acţiuni ferme pentru combaterea RAM.

Începând cu anul 2007, de când a fost implementată legislația europeană specifică, ANSVSA monitorizează aplicarea acestor reglementări, referitoare la interzicerea administrării în hrana animalelor a făinurilor de origine animală, a aditivilor alimentari, a hormonilor de creștere și a antibioticelor utilizate ca și promotori de creștere.

Planul Naţional de Control Reziduuri se transmite anual Comisiei Europene pentru evaluare şi aprobare. De asemenea, rezultatele PNCR se transmit la Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA).

În cadrul acestui Plan sunt analizate probe din produse de origine animală şi probe biologice pentru determinarea reziduurilor de hormoni, antibiotice, pesticide, metale grele, micotoxine, substanțe interzise (cloramfenicol, nitrofuran și nitroimidazol), substanţe antiparazitare, substanțe coocidiostatice şi contaminare radioactivă.

Testele de laborator sunt realizate pe probe recoltate de pe întreg teritoriul ţării, de către inspectorii sanitari veterinari oficiali, iar determinările sunt efectuate în laboratoarele din cadrul reţelei celor 41 de laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi Institutului Naţional de Referinţă – Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară (IISPV).

Laboratoarele care constată depăşiri ale limitelor maxime admise la diferite reziduuri, au responsabilitatea de a notifica rezultatele neconforme prin Sistemul Rapid de Alertă Alimente şi Furaje (SRAAF).

Personalul responsabil din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a judeţului pe teritoriul căruia s-a constat neconformitatea demarează investigaţiile necesare şi dispune măsurile care se impun.

Pentru exemplificare, în primele 3 trimestre In cadrul PNCR 2021 au fost realizate 2.455 de teste pentru probe provenite de la păsări (broiler, găină reformă și curcan), din care 663 pentru reziduurile de antibiotice.

Din testele realizate pentru determinarea prezenței reziduurilor de antibiotice, o singură probă a fost neconformă, caz în care s-au aplicat măsurile specifice*.
Datele aferente trimestrului 4 sunt în curs de centralizare.

Trebuie precizat că, în conformitate cu legislația europeană în domeniu, bacteria Escherichia Coli nu constituie indicator de siguranță și nici criteriu de igienă pentru carcasele de pui.

Oamenii și animalele sunt purtătoare de bacteria Escherichia Coli. Există și tulpini de Escherichia Coli capabile să producă toxine, tulpini care sunt foarte strict monitorizate.

Aceste tulpini sunt numite STEC/VTEC (E. Coli producătoare de toxină Shiga sau verotoxina) sau EHEC (E.coli enterohemoragică), iar toxinele lor au potențialul de a produce afecțiuni severe.

Referitor la antibiotice, legislaţia este foarte strictă şi presupune eliberarea acestora doar pe bază de prescripţie şi utilizarea doar după examinarea clinică a animalelor.

Toate informațiile legate de administrarea antimicrobienelor la animale, inclusiv perioada de așteptare până la darea în consum a produselor provenite de la animalele tratate, sunt înscrise de către medicii veterinari de liberă practică, membrii ai Colegiului Medicilor Veterinari din România, organizați în condițiile legii, în registrele de consultații și tratamente. Aceste registre sunt obligatorii pentru toţi fermierii şi constituie una dintre condiţiile autorizării sanitare veterinare a fermelor.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, substanţele farmacologic active din grupa antibioticelor au stabilite limite maxime de reziduuri (LMR) pe baza cărora se stabilesc perioadele de aşteptare până la folosirea în consumul uman al produselor provenite de la animalele tratate cu astfel de substanţe.

În România, datele privind vânzările de produse medicinale veterinare antimicrobiene sunt colectate voluntar începând cu anul 2014 și sunt raportate anual la Agenția Europeană a Medicamentelor (EMA) – rețeaua European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) și la World Organisation for Animal Health (OIE). Datele sunt colectate de la deținătorii autorizațiilor de comercializare ale produselor medicinale veterinare antimicrobiene.
Menționăm că Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar – Institut Național de Referință deține evidența deținătorilor autorizațiilor de comercializare ale produselor medicinale veterinare antimicrobiene.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției, companiei sau agenției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația BizPLUS.ro, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe bizplus.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*